A Gyulaji Galló József Általános Iskola diákjai ezentúl tanóra kereteiben tanulhatják meg a biztonságos közlekedés alapjait.

A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság Baleset-megelőzési Bizottsága a Szegedi Tankerületi Központtal együttműködve – az országban elsőként – még 2017. szeptember 1-jén indította el a „Közlekedjünk együtt, vigyázzunk egymásra” (KEVE) elnevezésű baleset-megelőzési oktatóprogramot.

A rendőrök és pedagógusok egymást kiegészítve interaktívan, egymásra épülő jelleggel oktatják az általános iskolás tanulókat. 

Az alsó tagozatos gyerekek játékos formában ismerkednek meg a gyalogos közlekedés alapszabályaival. Megtanulják a legfontosabb közlekedési táblák jelentését, a közlekedési lámpák jelzéseit, a tömegközlekedési eszközök helyes használatát. 

A magasabb osztályokban a gyerekek elsajátítják az önálló és biztonságos közlekedés ismereteit. Megismerkednek az összes gyalogosokra vonatkozó közúti jelzéssel, jelzőtáblával és útburkolati jellel is.

A programhoz már korábban csatlakozott a Bölcskei Kegyes József Általános Iskola. A napokban azonban újabb iskola kérte felvételét a programba, mégpedig a Gyulaji Galló József Általános Iskola.  

Az első találkozás a kisdiákok és a rendőrök között az elmúlt napokban történt meg, mikor Rizsányiné Szigeti Katalin r. alezredes, a Dombóvári Rendőrkapitányság Körzeti Megbízotti Alosztály vezetője és dr. Molnár Ernő r. alezredes a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság baleset-megelőzési előadója látogatott el az iskolába.

Az első beszélgetést követően a kicsik és tanítónénijük is egy láthatósági mellénnyel térhettek haza.