Ezúttal azbesztmentesítésre. Az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. június 1-jével országos azbesztmentesítési pályázatot hirdet lakossági ügyfelei részére.

 Az azbeszt a természetben is előforduló hőszigetelő, tűzálló, savaknak ellenálló, olcsó, hajlékony és rugalmas anyag. Az építőiparban sokat használt alapanyag,  tetőfedésre, burkolásra és szigetelésre is alkalmazták.

Távolítsd el! Miért? 

A felületi kopás következtében rostszálak szabadulnak fel, amelyek a levegőben szállnak. Az azbesztszálak belégzése egészségkárosodást okoz, és többféle betegség kialakulásában is szerepet játszik. 

Hazánkban 2005 óta tilos felhasználni az építőiparban az azbesztet. Épületek bontásakor törvények írják elő a szakszerű bontást és azbesztmentesítést. 

Az Európai Unió célja, hogy Európa 2023-ra azbesztmentessé váljon.

Pályázhat, aki
természetes személy

  • a) rendelkezik hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj számlával, ezáltal Vevő (fizető) azonosítóval is rendelkezik a pályázatban érintett ingatlan vonatkozásában;
  • b) a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény (továbbiakban Ht.) 91. § (2); alapján rezsicsökkentésre jogosult;
  • c) akinek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj számlák vonatkozásában lejárt díjhátraléka nem áll fenn az NHKV Zrt. felé.

Valamint a Ht. 91. § (3) bekezdése és a 91/A. § (3a) értelmében természetes személyekkel egy tekintet alá eső, rezsicsökkentésre jogosultak, akik megfelelnek a fenti a) és c) pontokban rögzítetteknek.
 

A támogatás egyszeri, nem pénzbeli támogatás és a pályázati dokumentáció alapján megállapított mennyiségű azbeszthulladék begyűjtésére, szállítására és ártalmatlanításra történő átadásra vonatkozik. Önerőt nem kell felmutatni. Az ingatlanonként elszállítható maximális mennyiség 300 m2 azbeszthulladék.

A pályázat kizárólag elektronikusan adható be a www.nhkv.hu honlap erre a célra kialakított felületén.
Benyújtási időszak:

2022. június 20-ától keretkimerülésig, de legkésőbb 2022. augusztus 22. 24:00 óráig.