0:00
/
A Platóni kombinációk jelentek meg a PTE-n

DODEKA-KOMPLEX néven nyílt kiállítás a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar UNIVERSITAS Galériájában 2021. szeptember 8-án. Orosz Klára szobrászművész első látásra kaotikus, mégis inspiráló alkotása 2021. szeptember 24-ig tekinthető meg.

A művészről:

Orosz Klára a PTE Művészeti Karán végzett és doktorált szobrászművészként. Huszonöt éve él és alkot Pécsett, viszont előtanulmányait Szegeden kezdte, jelenleg pedig a Szegedi Tudományegyetem Rajz- Művészettörténet tanszék docense. Rendszeresen vesz részt hazai és nemzetközi kiállításokon, művésztelepeken.

"Alkotói tevékenységemet a tér és annak kiterjesztése, élményként való megélése jellemezi. Munkáim nagy méretű szobrok és installációk – általában funkcionális és szobrászati elemeket tartalmazó rendszerek, melyek a vizualitás és a különböző téri élmények megtapasztalására, a művek és a befogadó közti éles határvonal feloldására helyezik a hangsúlyt és interaktív közeggé alakítják át a teret.”

– hangsúlyozta Orosz Klára.

Művészetét a tér és annak kiterjesztése jellemzi. Munkái szobrászati elemeket tartalmazó rendszerek, melyek a vizualitás és a különböző téri élmények megtapasztalására helyezik a hangsúlyt és interaktív közeggé alakítják át a galéria terét.

Közel hat éve foglalkozik a szabályos platóni testek újra értelmezésével és azok szobrászati interpretálásával. A kiállítás fókuszában ismételten a dodekaéder, ötszög oldalú szabályos test áll. Az alkotó az objektumok sokszorosításával, százötven dodekaéderből álló struktúrával tölti be a galériát, melynek tereiben különböző térbeli egységek jönnek létre.

A kiállítást Prof. Dr. Szécsi Gábor dékán nyitotta meg az alábbi gondolatokkal:

"Reméljük, hogy ez a kiállítás az itt tanuló hallgatóinkat alkotásra, alkotói tevékenységre inspirálják, elgondolkodtatják és lebontják a falat az alkotó és a befogadó között. Mai kiállítás megnyitónk középpontjába egy Platóni test került: a dodekaéder, az 5. test, ami különleges és szabályos. Platón szerint ez a világegyetem, az éter kialakulásánál meghatározó volt. Túlmutat a földi valóságon és megjeleníti a világmindenséget. Ez a különleges megközelítés a kiállítás lényegét is jelenti. A kiállított művet együttesen kell látnunk, a maga megbonthatatlan egységében. A Platóni gondolatot próbáljuk reprodukálni ilyen alkotások jegyében, mint amelyet ma bemutatunk, s amely egy sajátos dinamikát tükröz és bevonja a befogadót társként az alkotó képzeletébe, így teremtve egy dinamikus egységet.”

A kiállítás 2021. szeptember 24-ig tekinthető meg hétfőtől péntekig 10:00-18:00-óráig a PTE KPVK UNIVERSITAS Galériájában.