Ülésezett a SZEKÖF

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottsága hétfőn elfogadta azt a javaslatot, mi szerint a hármasikreket nevelő szülők mellett már a fogyatékkal élő szülők is igényt tarthassanak szakképzett gyermekápoló gondozó egy éven keresztül.

Az Önkormányzat önként vállalt feladatként a Szekszárd város közigazgatási területén állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, a törvényes képviselővel együtt életvitelszerűen is Szekszárdon lakó, a tárgyévben született hármas- vagy többes ikergyermekek, illetve azon gyermekek, akiknek mindkét szülője fogyatékos személy – azaz tartósan vagy véglegesen olyan érzékszervi, kommunikációs, fizikai, értelmi, pszichoszociális károsodással – illetve ezek bármilyen halmozódásával – él, amely a környezeti, társadalmi és egyéb jelentős akadályokkal kölcsönhatásban a hatékony és másokkal egyenlő társadalmi részvételt korlátozza vagy gátolja – részére térítésmentesen szakképzett gyermekápoló gondozónőt biztosít, heti negyven óra időtartamban, legfeljebb egy éves időtartamra.”

– olvasható Szekszárd város hivatalos honlapján.

Minderről a testületi ülésen döntenek majd a képviselők.