Bonyhád Város Önkormányzata nyilvános pályázatot írt ki egy ingatlan árusítására.

A Bonyhád Szabadság tér 18. szám alatti, jelenleg kivett középiskola megnevezésű ingatlant szeretnék lakóparki lakások, egyéb helyiségek (iroda, üzlethelyiség) kialakítása céljából értékesíteni.

A földszint + két emeletes ingatlant az önkormányzat legalacsonyabban 352 600 000 forintért árulja. A vételre vonatkozó pályázati ajánlatokat zárt borítékban „77. hrsz. értékesítése” jelige feltüntetésével 2 példányban (1 eredeti, 1 fénymásolat), magyar nyelven, személyesen, illetve meghatalmazott útján a kiíró fenti címén a Polgármester Titkárságán (2. emelet 201. szoba) kell benyújtani úgy, hogy az ajánlat az ajánlattételi határidőn belül a kiíróhoz megérkezzék.

Ajánlattételi határidő: 2022. augusztus 5.

A kiíró a pályázatok elbírálásának napját követően 8 munkanapon belül írásban tájékoztatja a pályázókat a pályázati eljárás eredményérő. További információkat a bonyhad.hu honlapon talál az, akinek a pályázat felkeltette az érdeklődését.