A romló járványügyi helyzet miatt újból kötelező a maszkviselés a Szekszárdi Törvényszék bíróságain. Szigorodtak a bírósági épületekbe való beléptetés, valamint a tárgyalótermi protokoll szabályai is.

A szigorúbb rend alapján csak azok léphetnek be a bírósági épületekbe, akik az alábbi pontok valamelyikének megfelelnek.

Azok, akik belépésre jogosultak:

  • munkavégzés szempontjából a bíróság dolgozója, a bírósággal a szolgálati jogviszonyon kívül más szerződéses jogviszonyban álló személy

  • az ügyvédi kamara tagja, az ügyész, az alügyész és az ügyészségi fogalmazó, az igazságügyi szakértő és az igazságügyi szakértőjelölt – a hivatásrendi igazolvány felmutatásával – a bírósági pénztár szolgáltatását igénybe vevő ügyfél, és az igazságszolgáltatásban közreműködő, a bíróság érdekkörébe tartozó feladatot ellátó személy

  • a bíróság által foganatosított eljárási cselekményre idézett személy, és az általa a bíróság eljárásában képviseleti joggal meghatalmazott személy, törvényes képviselője

  • a bíróság által foganatosított eljárási cselekményről értesített személy

  • bíróság által foganatosított, nyilvános eljárási cselekményen hallgatóságként megjelenni kívánó személy

  • a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (Vili. 1.) IM rendelet (a továbbiakban: Büsz.) 7. § (1) bekezdése szerint, szóban kérelmet vagy indítványt előterjesztő ügyfél

  • az iratbetekintési jogosultsággal rendelkező személy

  • a hatóság által a bíróság elé állított személy léphet be

 

Kép: pixabay.com