Támogatásban részesült Bonyhád önkormányzatának „ÚJ HIDAK NEMZETRÉSZEK ÉS NEMZEDÉKEK KÖZÖTT II. – testvértelepülési programok” nevű projektje. A program egymillió forint támogatásban részesült.

A határon túli kapcsolatok építése a cél

A projekt fő célja, hogy a több éve meglévő testvérvárosi együttműködésekkel, a rendszeres programokkal megvalósuljon a határon túli magyar közösségek nyelvi és kulturális megmaradása és gyarapodása. Továbbá, kiemelkedően fontos küldetés az együttélés példájának átadása, közösségeink hagyományőrző tevékenységének bemutatása, az egymás közötti barátságok kialakulásának elősegítése, a tapasztalatok átadása, valamint egymás segítése.

Különböző foglalkozásokon vehettek részt

A megvalósult 5 napos táborban változatos programokon vehettek részt a bonyhádi és az aldunai diákok és kísérőik, melynek keretein belül sportjátékokkal, kézműves foglalkozásokkal, csapatépítő versenyekkel kezdték meg az összehangolódást.

A programhét zárásaként az aldunai és a bonyhádi gyerekek egy-egy szöveges élménybeszámolót készítettek, ezzel lehetővé téve egy virtuális kiállítás létrejöttét.