A Rendőrség Napja alkalmából a  kitüntető címet az idei évben ketten, Dr. Máté Csaba rendőr alezredes, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Közrendvédelmi Osztályának vezetője, valamint Korcsmár Péter rendőr alezredes, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztályának vezetője érdemelte ki. Az elismerést mindketten a Szekszárdon megtartott ünnepségen vehették át Szabó Csaba r. dandártábornoktól, rendőrségi főtanácsostól, megyei rendőrfőkapitánytól.

Dr. Máté Csaba rendőr alezredes, 1997. augusztus 25-én kezdte meg tanulmányait a Rendőrtiszti Főiskolán. A főiskola elvégzését követően a Szekszárdi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztályán kezdett dolgozni vizsgálóként, majd kiemelt fővizsgálóként. 2007. február 1-től a Vizsgálati Osztály osztályvezető-helyettesi feladatait látta el. 2009. szeptember 1-jétől a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Közrendvédelmi Osztályon dolgozik. 2020. január 16-tól a Közrendvédelmi Osztály osztályvezetői feladatait látja el. Dr. Máté Csaba r. alezredes terhelhetősége átlagon felüli, tűrőképessége kimagasló. Felelősségérzete az általa végzett munka iránt példaértékű. Feladatait a mindenkori parancsnoki elvárásoknak megfelelően, teljes szakmai felkészültséggel látja el. Szakmai munkájára a precizitás és a magas színvonalú munkavégzés jellemző. Széleskörű elméleti és gyakorlati rendőri ismeretekkel rendelkezik. Parancsnokaival szemben tisztelettudó, munkatársaival jó munkakapcsolatot alakított ki. Magatartása, mind a munkahelyén, mind azon kívül alkalmas a rendőri tekintély megóvására, a rendőrségtől alkotott kép pozitív formálására. 

Korcsmár Péter rendőr alezredes, 2008. július 1-je óta teljesít hivatásos szolgálatot, melyet a Szekszárdi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztályán kezdett meg. A bűnügyi vizsgálati beosztásokat követően 2012. március 1-től a Vizsgálati Osztály osztályvezető-helyettesi, majd 2013. december 1-től osztályvezetői beosztásába került kinevezésre. A Szekszárdi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztályán eltöltött osztályvezetői beosztását követően 2020. február 1-től megbízással, majd 2021. június 1-től kinevezéssel látja el a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság Bűnügyi Osztály vezetői beosztását.
Az eltelt idő alatt végzett tevékenysége bizonyította, hogy alkalmas a megyei bűnügyi osztály állományának vezetésére, valamint a kapitányságok bűnügyi szakmai tevékenységét támogató szakirányítói tevékenység koordinálására. Munkájára kollégái, vezetőtársai, parancsnokai mindenkor számíthatnak, tevékenységét magas fokú szakmai precizitással látja el. A kiemelt súlyú bűncselekmények szakmai tevékenységét mindenkor személyesen irányítja, a társszervekkel, kapitányságokkal, illetőleg a társosztályokkal történő együttműködése, kapcsolata példaértékű.