Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2023. június 29-én kelt 240/2023. -as számú határozata értelmében az indítványozott polgárok közül a városért kifejtett tevékenységét elismerve

DR. HORVÁTH BÉLA PROF. EMERITUS  egyetemi tanárnak, a Magyar Tudományos Akadémia doktorának díszpolgári címet adományoz.

Horváth Béla 1984-től a felsőoktatás Szekszárdon történő meghonosításában, fejlesztésében vállalt meghatározó szerepet. Oktatott, kutatott, tanszéket, majd főiskolát, az egyetemi integráció után kart vezetett, rektor-helyettesként és dékánként dolgozott. Intézményvezetői munkája a régió és tolna megye felsőoktatását, társadalmi és gazdasági igényének kielégítését szolgálta. A Magyar Tudományos Akadémia doktora 2011 óta. Kutatási területe József Attila életműve, továbbá a modern magyar irodalomtörténet és az irodalmi művek tanításának metodikája. Szekszárd Megyei Jogú Város érdekében jelentős kulturális, tudományfejlesztő tevékenységet fejtett ki, dékánként Szekszárd és a régió társadalmi felemelkedését szolgálta.