Sokan terveznek lomtalanítást, de nincsenek információ arra vonatkozóan, mit és hogyan tegyen. Szekszárdon a VERTIKÁL Nonprofit Zrt., mint illetékes közszolgáltató nevében az ALISCA Terra Nonprofit Kft-t keresheted a házhoz menő lomtalanítás ügyében.

Évente a házhoz menő lomtalanítást csak a közszolgáltatásban nyilvántartott ingatlanhasználó veheti igénybe egy alkalommal térítésmentesen. A lom hulladék elszállításának feltétele, hogy ne legyen díjhátralék.

Az igény leadása egész évben lehetséges

A cég az egyeztetést a lomtalanítási időszak kezdete előtt 2 héttel kezdi meg. Házhoz menő lomtalanítás bejelentését a honlapon (aliscaterra.hu/lomtalanitas) található megrendelő lap kitöltésével, vagy személyesen az Alisca Terra Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatán tudod igényelni. 

Figyelem! A levélben vagy telefonon jelzett lomtalanítási igényt nem fogadják el.

Ha szeretnél tájékozódni a lehetőségekről: munkanapokon 09.00-12.00, illetve csütörtöki napokon 08.00-20.00 óráig telefonos ügyfélszolgálatot tudod hívni a 74/528-853-as telefonszámon. Az ügyintéző az adategyeztetést követően legfeljebb 15 napon belül felveszi veled a kapcsolatot, tájékozódik a kihelyezésre szánt lom összetételéről, mennyiségéről, és egyezteti Önnel a lomtalanítás pontos időpontját.

A megrendelő lapon az adataid mellett kérik a vevőazonosító számot is, amit a számla második oldalán fogsz megtalálni.

A lomtalanításkor kihelyezhető hulladékok: maximum 3 m3

Amit kitehetsz, például:

 • kiselejtezett bútorok
 • ágybetétek
 • szőnyegek
 • kerti bútorok
 • ruhák és egyéb lomhulladék, a szétszóródás megakadályozása érdekében bezsákolva.

Amit NEM fognak elszállítani:

 • építési törmelék
 • elektromos és elektronikai hulladék
 • veszélyes hulladék
 • gumiabroncs
 • akkumulátor
 • festékes doboz
 • gépjármű bontásból származó hulladék
 • szigetelő anyag
 • pala
 • állati tetem
 • zöldhulladék
 • szelektíven gyűjtött hulladék
 • kommunális hulladék

Az előre egyeztetett szállítási napon reggel 6 óráig tedd ki a lomot. A lomtalanítás időpontjában a megrendelőnek vagy meghatalmazottjának otthon kell tartózkodnia, és a szolgáltatás elvégzését aláírásával kell igazolni! Ennek hiányában a közszolgáltató a lomhulladék elszállítására nem köteles.

Társasházak, többlakásos ingatlanok is igénybe vehetik évente egy alkalommal a házhoz menő lomtalanítást.

Társasházak esetén a házhoz menő lomtalanítás időpontját az ingatlanhasználók közösen határozzák meg és az igénybejelentésre a közös képviselő jogosult. 

Fontos!

Az igény bejelentésekor, valamint az időpont egyeztetésekor a nagyobb méretű (pl.: bútor) tárgyak kihelyezését feltétlenül jelezd, mert azok elszállítását csak speciális gépjárművel tudják megoldani.

(fotó: Alisca Terra Nonprofit Kft. Facebook oldala)