A tűzoltó főtörzszászlós vehette át augusztus 29-én a Szekszárd Megye Jogú Város Önkormányzata által alapított „Szekszárd Város Év Tűzoltója” elismerést. A méltató címet Dr. Bíró Gyula, a város aljegyzője ünnepélyes keretek között adta át a Babits Mihály Kulturális Központban.

A „Szekszárd Év Tűzoltója” kitüntető cím annak a személynek adományozható, aki hivatásos vagy közalkalmazotti állományban a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságánál teljesít szolgálatot és az adományozás évét megelőző évben a tűzmegelőzés, a tűzoltás, a műszaki mentés és a katasztrófa elhárítás területén olyan kimagasló tevékenységet folytatott, amellyel hozzájárult a város és a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság működési területének közbiztonsága javításához, a tűzesetek számának csökkentéséhez. 

A 2021-es és az azt megelőző esztendőkben nyújtott teljesítménye alapján   Krizák István tűzoltó főtörzszászlósnak ítélték oda a megtisztelő díjat. A díjazott immár huszonötödik éve járul hozzá Szekszárd város és az annak környékén élő lakosság biztonságához.

A munka ünnepén kezdte hivatását

Pályáját 1998. május elsején kezdte beosztott tűzoltóként, majd 2002. augusztus elsejétől szerparancsnoki beosztásban tevékenykedik. Elöljárói szolgálatparancsnok-helyettesi, illetve rajparancsnoki feladatokkal is megbízták. Mindig a legnagyobb gondossággal és odafigyeléssel végzi munkáját. Elméleti tudását, gyakorlati ismereteit folyamatosan fejleszti, a fiatalabb kollégáit segíti a munkavégzés és a továbbképzések során.  

Példás családi élete alapja a kimagasló szolgálati tevékenységének. Több jelentős káresetnél jelen volt és szakmai tudásával elősegítette a káresetek felszámolását. Ő az a személy, aki betű és szellemiség szerint betartja a tűzoltó esküben tett fogadalmát. 

Részt vett a 2010-es vörösiszap-katasztrófa, illetve a 2013-as dunai árvíz kárelhárítási munkálataiban is. A 2021-es évben tevékenyen részt vett Kadarkúton, majd Sellyén a nyári szélsőséges időjárásnak köszönhető vihar és jégeső okozta károk elhárításában.