2022 végén kezdődött az 1734 és 1742 között épült tamási barokk plébániatemplom felújítása. Mivel helyén a középkorban is templom állt, ezért a padló – a padok alatt padlótégla, a többi helyen pedig 1785-ben lerakott kőlapok – felszedése régészeti szakfelügyelet mellett zajlott a templomhajóban.

Megsüllyedtek a téglák, így találták meg a sírt

Már a padok kihordása után látható volt, hogy az északi oldalon a padlótéglák egy helyen megsüllyedtek, felszedésük után pedig kirajzolódott egy sír laza betöltésű foltja. Korabeli feljegyzésekből egyetlen adatuk volt a Wosinsky Mór Megyei Múzeum munkatársainak a templomba történő temetkezésről: a török hódoltság utáni Tamási első plébánosát, Győri Mátyást a plébánia 1719-es újraalapítása után a középkori templom romjain részben fából épített templomban temették el 1725-ben. Ez az épület is a mai, barokk templom helyén állt, de csak 15 évig, mert 1734-ben megkezdődött a mai templom építése, tehát ugyanazon a helyen ma lényegében a harmadik templom található.

Dokumentálás után visszatemették

A téglák alatti habarcsból 1812-es krajcár került elő, tehát az 1725-ben ásott sír már egy évszázaddal később látványosan megsüllyedhetett. A sírgödör földjéből egyebek mellett III. Károly (1711–1740) denár címletű, évszám nélküli pénzérméje került elő, igazolva, hogy a sírt a 18. század elején ásták. Mivel Győri Mátyás nyugvóhelye nem régészeti korú (azaz 1711-nél későbbi), és az egyházközség részéről is felmerült annak igénye, hogy a maradványokat ne bolygassák, ezért a sírgödröt dokumentálás után visszatemették.

 

Fotók: wmmm.hu