Újabb együttműködést kötött a PTE KPVK. Az egyik fontos pillére a tehetséggondozás. Pécsen sajtótájékoztató keretében jelentették be, hogy a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara és a Körber Hungária Kft. együttműködési megállapodást kötött tehetséggondozási, képzési és innovációs projektek megvalósítására. 

Az együttműködés elsődleges célja a közös tehetséggondozási és -fejlesztési programok kialakítása, a hallgatók tapasztalatszerzési lehetőségeinek bővítése.  

Első lépésként a felek közösen adták ki a PTE világhírű díszdoktora, Dienes Zoltán matematikai fejlesztő játékait.

"Számunkra rendkívül fontos az együttműködés, hiszen ez új lehetőségeket nyit meg hallgatóink számára a gyakorlati tudás és tapasztalatok terén”

– fogalmazott Prof. Dr. Szécsi Gábor, dékán. A KPVK elkötelezett amellett, hogy a diákjaink a legmodernebb eszközökkel és módszerekkel sajátíthassák el a szükséges készségeket, és ez az együttműködés ezt kiválóan támogatja.

A sajtótájékoztatón részt vett Prof. Dr. Szécsi Gábor a PTE KPVK dékánja, Dr. Szili Katalin a PTE Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány kuratórium tagja és Zalay Buda a Körber Hungária Kft. ügyvezetője.