A  kitüntető cím adományozható azoknak a szekszárdi állandó lakóhelyű, vagy szekszárdi székhelyű szervezetben tevékenykedő

a)      kiemelkedő sportteljesítményt nyújtó sportolók és edzők részére,

b)      kiemelkedő művészeti, kulturális eredményt nyújtók részére,

c)      valamint a tudományok, – különösen bölcsészettudományok, a hittudományok, a mezőgazdaság tudományok, a műszaki tudományok, az egészségtudományok, a társadalomtudományok, a természettudományok, a történettudományok és a művészettudományok – területén elért kiemelkedő eredményekért azoknak,

akik tevékenységükkel hozzájárulnak a város országos vagy nemzetközi hírének növeléséhez és a Humán Bizottság Mecénás Tehetséggondozó Támogatására nem jogosultak.

Fontos kritérium

Az a) pontban meghatározott személyek abban az esetben részesülhetnek a kitüntető címben, ha:

a) az adott szakszövetség által kiírt nemzetközi, világ-, Európa-bajnokságon a tárgyévben kiemelkedő helyezést értek el egyéni vagy csapatsportágban (olimpia: 1-8., világ- és Európa-bajnokság: 1-6. helyezés), vagy

b) az adott szakszövetség által kiírt elismert országos bajnokságon egyéni vagy csapatsportágban 1-3. helyezést értek el.

Beküldési határidő: 2023. október 31.

A címre pályázni kizárólag az űrlap hiánytalan kitöltésével lehet.

Beküldési mód: Szekszárd, Béla király tér 8.(Humán Osztály; 5 számú iroda) személyesen vagy postán 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

További részletek itt >>>

(fotó: illusztráció, pixabay)