Pályázati felhívás iskolásoknak.  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Ciklámen Tourist Idegenforgalmi Zrt. támogatásával és A Tehetségekért Alapítvány közreműködésével „Tanulj, hogy boldogulj!”elnevezéssel pályázatot ír ki általános iskolák felső tagozatos tanulói számára tanulmányi ösztöndíj elnyerésére.

A pályázat célja:

Olyan, alapfokú nevelési-oktatási intézmény felső tagozatán (5-8. évfolyamon) tanuló gyermekeket kívánnak támogatni, akiknek családja a tanuló tanulmányi előmenetelét, tehetségének kibontakoztatását, kiemelkedő teljesítmény elérését anyagi lehetőségei miatt nem vagy csak igen korlátozott mértékben tudja segíteni.

Várják azoknak a jó tanulmányi eredménnyel rendelkező, egyes tanulmányi és/vagy művészeti területen tehetséges gyermekeknek a jelentkezését, akik a tudás megszerzésében, a további fejlődésben motiváltak.

A tanulmányi ösztöndíj célja nem a kiváló tanulók jutalmazása, hanem a rászoruló, tehetséges, de talán még nem kiemelkedően teljesítő diákok motiválása.

  Az elnyerhető ösztöndíj összege havi 15.000,- Ft, melyet a támogató egy tanéven keresztül, 2023. szeptember 1. napjától 2024. augusztus 31. napjáig biztosít.

Pályázhat minden, Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő általános iskola 5-8. évfolyamos tanulója. A pályázatot a tanulónak kell benyújtania a szülő, törvényes képviselő aláírásával.

A pályázat benyújtásának helye:

A pályázatot az általános iskolában az osztályfőnöknek kell átadni. Ezt követően az iskola továbbítja a pályázatokat Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Önkormányzati és Szervezési Igazgatóságának Humán Osztályához (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.).

 A pályázat benyújtásának határideje: 2023. szeptember 20.

(fotó: illusztráció, pixabay)

 

A tanulmányi ösztöndíj pályázattal kapcsolatosan információt dr. Horváth Annamária köznevelési referens nyújt a 74/504-174-es telefonszámon.