Ennyi ideje segíti a települések értékőrző munkáját a Tolna Megyei Értéktár Bizottság, mely a  napokban tartotta idei első ülését.

Fehérvári Tamás köszöntötte a megjelent bizottsági tagokat

A Tolna Vármegyei Közgyűlés elnöke a torta és pezsgős köszöntő mellett elismerő szavakkal szólt a vármegye értékőrző munkájáról és kifejezte támogatását az elkövetkező időszakra is.  Ezúttal a bizottság a 6 településről érkezett 20 javaslatot vitatta meg. A továbbiakban ezek közül két érték bővíti a megyei értéktárat. A Tolna Megyei Értéktár Bizottság a Nagydorogi Református Egyházközség úrasztali tárgyairól szóló felterjesztést a Tolna Megyei Értéktárban már szereplő, református templom részeként tartja nyilván. Ugyanígy az attalai vásznakon megjelenő fehér hímzést a Kapos-menti fehérhímzés részeként. 

A Tolna Megyei Értéktár jelenleg 474 értéket számlál

Az elmúlt időszakban Várdombon alakult meg értéktár bizottság, így 72 településen végeznek értékfeltáró munkát. A település műemlék temploma szintén a megyei értéktár része lett, ezzel együtt a Bizottság két kategóriában összesen három értékkel növelte a megyei értékek számát, ezek a következők:

Kulturális örökség kategóriában került az Értéktárba

Szatmári Juhos László szobrászművész munkássága

Sokoldalúan képzett, tehetséges és markáns művészegyéniség, kimeríthetetlen és fáradhatatlan alkotó, erős közösségi elhivatottsággal. Az 1993-ban megalapított nemzetközi bronz szobrászati alkotótelep hosszú ideig biztosított közösségi teret, helyet a művészeknek, mely a második legnagyobb bronzöntő alkotótelep volt Magyarországon. Szakmai elismertsége túlnőtte az ország határait. Szatmári Juhos László alkotásai városunk meghatározó köztéri alkotásai.

Escher Károly fotóriporter életműve

A szekszárdi születésű Escher Károly egyike volt, aki művészi rangra emelte a „fotoriportázst”. A rendkívül sokoldalú művész a fotográfia minden ágában maradandót alkotott. Életműve egy korszak pontos lenyomata. Nemcsak kitűnő művészi érzékkel rendelkezett, de az önmagán túlmutató mozzanatot kiválasztva az egyedi eseményekben az általános problémát is fel tudta mutatni. Finom érzékenységgel mutatta be például a társadalom peremére került emberek sorsát. A szociális fényképezés legjobbjai közé tartozott.
Életművének jelentős részét az Országos Széchenyi Könyvtár, a Magyar Nemzeti Múzeum és a Magyar Fotográfiai Múzeum őrzi.

Épített környezet kategóriában került az Értéktárba

Római katolikus templom, Várdomb

A Nepomuki Szent János templomot 1787-ben építtette a Theresianum Akadémia Alapítványa a falu német lakosai számára. A barokk templom az 1838-as tűzvészben leégett, de újjáépítették. Az egyhajós templom keleti végében fa orgonakarzat található. Lépcsőjébe római köveket építettek. Oltárképét 1886-ban Graits Endre festette. Egy érdekes Mária-oltár mellett a templom leghíresebb emléke a tolnai ferences templomból származó Utolsó vacsora kép.