0:00
/
Több mint elmélet!

Nemzetközi konferencia a környezeti nevelésről és a fenntarthatóságról Szekszárdon A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karának szekszárdi campusán tartott konferenciája új távlatokat nyitott a fenntarthatóság oktatásában, a szakértők a legfrissebb kutatásokat és innovatív oktatási módszereket mutattak be.

„A környezeti nevelés és a fenntarthatóság alapvető fontosságúak a jelenkori oktatásban”

– fogalmazott Prof. Dr. Szécsi Gábor dékán. Szavai betekintést nyújtottak a fenntartható fejlődés oktatásának kihívásaiba és lehetőségeibe. Dr. Szili Katalin előadása a fenntarthatóság oktatásának innovatív módszereire és gyakorlati alkalmazására fókuszált, bemutatva a felsőoktatásban megvalósítható újító stratégiákat. 

A programok rávilágítottak arra, hogy a fenntartható fejlődés nem csupán elméleti fogalom, hanem gyakorlati megvalósítást igénylő, elengedhetetlen eleme a mai oktatásnak.

Kiemelt figyelmet kaptak a környezettudatos életmód oktatásának módszerei, valamint a társadalmi és gazdasági fenntarthatóság kérdései. Ezek az előadások a fenntarthatóság multidiszciplináris megközelítését tükrözték, bemutatva, hogy ez a téma milyen széleskörű hatással bír a társadalomra és az oktatásra.