Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Szekszárd Város Napjának megállapításáról és a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló önkormányzati rendelete alapján Szekszárd város közösségéhez fordul, hogy a szekszárdiak tegyenek javaslatot a Közjóért kitüntető díjra.

Közjóért kitüntető díj adományozható annak a természetes személynek vagy azok közösségének, aki vagy amely Szekszárd városért kiemelkedő jelentőségű tevékenységet folytat, vagy folytatott, és ezzel hozzájárult a város országos vagy nemzetközi hírnevének növeléséhez.

A Közjóért kitüntető díjra bármely szekszárdi állandó lakóhelyű személy, vagy szekszárdi székhelyű jogi személy javaslatot tehet.

Közjóért kitüntető díjból évente legfeljebb hat adományozható.

A kitüntetésekre vonatkozó javaslatokat írásban az űrlapok kitöltésével kell eljuttatni Szekszárd Megyei Jogú Város polgármesteréhez 2024. április 30-ig elektronikusan a helyikituntetes@szekszard.hu email címre vagy papír alapon 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. postacímre.
 
A javaslattételben meg kell jelölni azokat a tényeket és adatokat is, amelyek a kitüntetés adományozását megalapozzák.

Részletek: www.szekszard.hu