Cikkünk frissítése óta eltelt 2 év, a szövegben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavulhattak.

2022 márciusában kilenc katona kezdte meg felkészülését a Magyar Honvédség Acélkocka Altisztképző Rendszerének légvédelmi rakéta és tüzér altiszti szakmai tanfolyamán. A négyhónapos képzés során légvédelmi szakismeretből, valamint szakharcászatból fejlesztették ismereteiket.

Az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred szervezésében többhónapos fegyvernemi felkészítésen ismerték meg a légvédelmi rakétatüzérség harceljárásait, sajátították el a szakharcászat alapelveit és felkészítést kaptak a légvédelmi rakétarendszerek működéséből, alkalmazásából. 
Az altisztjelöltek július 5-én írásban és szóban adtak számot tudásukról. A záróvizsgát Borbély Tibor őrnagy, a vizsgabizottság elnöke nyitotta meg. Az írásbeli feladatokra 90 perc állt rendelkezésre, míg szóbeli vizsgáik többrétűek voltak, szakmai és harcászati tételsorok közül kellett húzniuk az „acélkockáknak”. A vizsgázókat Könczöl Ferenc ezredes, az alakulat parancsnoka és Berek Zsolt főtörzszászlós, az MHP Légierő Haderőnemi Szemlélőség vezénylő zászlósa is meglátogatta

A gyakorlati vizsgáikra szerdán került sor, ahol a MISTRAL közeli és a 2K12 KUB kis hatótávolságú légvédelmi rakétarendszer elemeit tették „tűzkésszé” a katonák. A telepítési és alkalmazási feladatok mérését célzó mozzanatok bemutatása során különös hangsúlyt fektettek az ATLAS indítóállvány beüzemelésére, integrálására, célkövetésre, indítás imitálására, továbbá az MCP–SHORAR vezetési pont és lokátor tájolására, célfelderítésre, célkiválasztásra, célazonosításra és célkiadásra.

Könczöl Ferenc ezredes nemcsak hallgatója volt a feleleteknek, de szakmai kérdéseket is feltett, valamint iránymutatást is adott a végzős fiataloknak. Kiemelte a Zrínyi Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program katonai szervezetet érintő főbb mérföldköveit és az új fegyverrendszerek érkezése kapcsán kifejtette a légvédelmi rakétatüzér altisztek nélkülözhetetlenségét.
A sikeres vizsgát tett „acélkockák” altisztté avatására 2022. július 16-án, Budapesten kerül sor.
Gratulálunk a fiatal pályakezdőknek az első altiszti beosztásukhoz, további munkájukhoz sok sikert, erőt, egészséget, katonaszerencsét kívánunk.

Forrás: MH. 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred, Vörös István főhadnagy