Kezdőlap SZEKSZÁRD Szekszárd - Kultúra

Elődeink is viseltek gyönyörű ékszereket

Pincehely határában került elő, egy több régészeti korszakban is lakott lelőhelyen a Wosinsky Mór Megyei Múzeum júliusi műtárgya, amely egy hódoltságkori törökös-balkáni ékszer préselőtöve.

Mandula alakú mélyedés van rajta kialakítva

Előlapján kettős keret között bemélyedő félgömbökből álló dísz, az általa közrefogott mező közepén ékvésésszerűen kialakított, mandula alakú mélyedés, ennek két végéhez csatlakozóan, a téglalap sarkainak irányában négy, átlós irányú, hasonló, de kisebb mandula alakú mélyedés. A belső mező téglalapja két hosszanti oldalához csatlakozóan egy-egy félmandula alakú mélyedés. A mandula és félmandula alakú mélyedéseket vésett keretelés veszi körül. A külső keret egyik rövidebb oldalán a bevésett vonal apró rovátkákkal díszített, ahogy a belső keret két rövidebb oldalvonalának befelé eső része is.

Virágba borult

A mandula alakú nagy dísz két vége mellett a bemélyedő félgömbökből kialakított, hét-, illetve nyolcszirmú virágfej, a mandula alakú dísz alatt és fölött két-két ugyanolyan virágfej, amelyek lényegében egybefolynak a teljes belső mezőt kitöltő, a virágokéhoz hasonlóan bemélyedő félgömbökből álló mustrával. A félgömböcskék átmérője 2 mm, csak a virágok feje nagyobb valamivel, átmérőjük 3 mm. A préselőtő hátlapja az erős fizikai behatás, a sok használat következtében eldeformálódott: sarkai lekerekítettek, élei enyhén íves vonalúak, oldalra kitüremkednek, egyik rövidebb és hosszabb oldalán az oldalra merőleges, rövid behasadás látható.

 

kép: Retkes Tamás