Ugyan nem tiltja Szekszárdon az önkormányzati rendelet a vegyszeres gyomirtást, azonban nem is támogatja a gyomirtó vegyszerek használatát közterületen. A városban a zöldterületek rendben tartására, a köztisztaság fenntartásáról, illetve a hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 1/2014. (II. 4.) számú önkormányzati rendeletének 4. § (1) bekezdése szól.

Sok a feladat

Ez kimondja, hogy az ingatlantulajdonosok ezzel kapcsolatos feladatai a következők: az ingatlan közterülettel érintkező, telekhatárai mellett meglévő járdaszakasz, járda hiányában kettő méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő terület, legfeljebb azonban az ingatlan öt méteres körzetén belüli terület – beleértve a közúttal párhuzamos nyílt csapadékvíz-elvezető útárkok és a kapubejáróknál épített átereszek, valamint a gépkocsibejárók területét is – tisztántartása, kaszálása, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolítása, hó- és síkosságmentesítése. Az ingatlan és a közút közötti területen lévő nyílt árok hulladék-, hordalék-, és gyommentesítése, kaszálása.

 

Kép: agrarszektor.hu