A kormány képviselői a közelmúltban 57 Ökoiskola, 30 újrapályázó Ökoiskola és 75 Örökös Ökoiskola címet adtak át az intézményvezetőknek, így 1300-ra nőtt a magyar ökoiskolák száma.

A köznevelési intézmények egyik fő célja a környezettudatos szemlélet érvényesítése. Az ezeket a törekvéseket leginkább képviselő iskolák egyre bővülő köre alkotja az ökoiskolák népes táborát.

Környezettudatosságra és egészségre nevelik a diákokat

Az Emmi ismertetése szerint Ökoiskola címmel azokat a köznevelési intézményeket ismeri el kormány, amelyek pedagógiai programjukban deklaráltan, rendszerszinten, a mindennapos nevelés-oktatás, valamint az iskola működtetésének szerves részeként foglalkoznak az egészség- és környezettudatosság témájával, és kiemelt figyelmet szentelnek a fenntarthatóságra nevelés ügyének. A fenntarthatóság értékeit a pedagógusok személyes példamutatásán, valamint az intézmény környezetbarát működtetésén keresztül is közvetítik a tanulók számára, aktív közreműködésre, cselekvésre bátorítva őket.