Kezdőlap ÁLLÁSAJÁNLATOK

Rendszergazda kerestetik

Szekszárdi Tankerületi Központ  pályázatot hirdet Szekszárdi Garay János Általános Iskola és AMI rendszergazda munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Tolna megye, 7100 Szekszárd, Zrínyi Miklós utca 78.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Rendszergazdai feladatok elvégzése a munkaköri leírás és a vonatkozó jogszabályok alapján.

A munkakör legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: garayami.hu