A határidő közeleg! Mint arról korábban már beszámoltunk, több, helyi díjra tehetsz javaslatot a város felé. Most újabb kettő díj részleteiről adunk információkat.

Szekszárd javáért kitüntető cím

Annak  a szekszárdi székhelyű vagy telephelyű vállalkozásnak adományozható,  amely  

  • Szekszárd gazdasági fejlődésének elősegítésében, gazdasági érdekeinek előmozdításában kiemelkedő jelentőségű tevékenységet folytat, vagy
  • szociális területen a lakosság érdekében, – különösen életszínvonalának javításában, szociális jólétének növelésében – példaértékű teljesítményt nyújt, vagy
  • egyediségével, egyedülállóságával, újításával, nagy jelentőségű díjjal, PR munkával, vagy egész tevékenységével hozzájárul a város országos vagy nemzetközi hírnevének elmélyítéséhez, öregbítéséhez.

 Évente legfeljebb négy kitüntető cím adományozható.

 
Hirling Ádám kitüntető díj

Annak az önkormányzatnál, vagy az általa fenntartott vagy működtetett intézménynél, költségvetési szervnél foglalkoztatott közalkalmazottnak, munkavállalónak, köztisztviselőnek, ügykezelőnek, valamint az önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdonában álló gazdasági társaságnál foglalkoztatott munkavállalónak, adományozható, aki

  • munkaköréből fakadó feladatait hosszú ideje, legalább tíz éve tartósan magas színvonalon és eredményességgel látja el;
  • jelentős érdemeket szerzett nagy munkaigényű szakmai feladat végrehajtásában;
  • életpályája alapján példaképül állítható.

A Hirling Ádám kitüntető díj több személy, közösség, munkacsoport között megosztva is adományozható közös tevékenység, együttesen elért kiemelkedő eredmény esetén.

A Hirling Ádám kitüntető díj adományozására javaslatot tehet a munkáltatói jogkör gyakorlója, valamint a munkáltatói jogkör gyakorlójának egyetértésével a polgármester, az alpolgármester, az önkormányzati képviselők, a bizottságok külső tagjai, valamint a szekszárdi működési körű szakmai és civil szervezetek.

A kitüntető díjból évente legfeljebb 3 adományozható.

A kitüntetésekre vonatkozó javaslatokat írásban az űrlapok kitöltésével kell eljuttatni Szekszárd Megyei Jogú Város polgármesteréhez 2022. április 30-ig a jelenlegi helyzetre tekintettel lehetőség szerint elektronikusan a helyikituntetes@szekszard.hu email címre vagy papír alapon 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. postacímre.