Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottsága pályázatot hirdet a civil szervezetek 2023. évi működésének támogatására. Eszköz és infrastruktúra, valamint humánerőforrás tekintetében eszközölhetsz fejlesztést nyertes pályázat esetén.

A keretösszeg 7 millió forint

  • Pályázatot nyújthatnak be azok a szekszárdi székhelyű, telephelyű civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, közalapítványok), akik az alábbi feltételeknek megfelelnek:
  • akiket az illetékes bíróság a felhívás megjelenése előtt legalább egy éve jogerősen nyilvántartásba vett és az alapító okiratuknak, illetve az alapszabályuknak megfelelően ténylegesen működnek
  • 2022. május 31-ig teljesítették az Országos Bírósági Hivatal felé a beszámolási kötelezettségüket
  • tevékenységüket Szekszárdon fejtik ki
  • a pályázati felhívásnak maradéktalanul megfelelő pályázatot nyújtanak be és ahhoz valamennyi szükséges mellékletet csatolják
  • adótartozása vagy köztartozása;
  • az önkormányzattól korábban kapott támogatással elszámolt

További kritériumok: szekszard.hu

A támogatás tartalma

2023. január 1. és 2023. december 31. között keletkező működési és ugyanezen időszakban a működéshez kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzési, illetve a humánerőforrás költségeihez nyújt támogatást. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

Elszámolási határidő: legkésőbb 2024. január 31.
Pályázatok benyújtásának határideje: 2023. április 20.

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Önkormányzati és Szervezési Igazgatóság Humán Osztály
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Losonczyné Csuprik Erika közművelődési és civil kapcsolatok referense
Tel: 74/504-119 e-mail: 
losonczyne.erika@szekszard.hu