Jogi néprajzi és jogi kultúrtörténeti nemzetközi konferencia. Mindez a PTE-en Tárkány Szücs Ernő és Tagányi Károly szellemében. A konferencián ismét átadásra került a Vásárhelyi Testamentum Alapítvány, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont és a PTE KPVK Kutatócsoportja által alapított Tárkány Szücs Ernő-díj.

A díj alapítását kezdeményező Dr. Tárkány Szücs Attila édesapja tudományos életpályája előtt is tisztelegve kívánta a tudományos élet és a közönség figyelmét felhívni a magyar jogi néprajz, jogi kultúrtörténet legkiválóbb kutatóira, az új kutatási eredményekre.

A program során bemutatásra került a Bölcsészettudományi Központ Néprajztudományi Intézetének folyóirata, az Acta Ethnographica Hungarica angol nyelvű jogi néprajzi tematikus száma.

A június 2-án Szekszárdon a PTE KPVK épületében folytatódott konferencia rendkívül változatos előadásai a családi és öröklési jogszokások tematikájához kapcsolódnak (pl. a családi kötelék jelképei, a jegyesség, ágytól, asztaltól elválás, bűnbe esett balladahősök, a kiskorú árvákról gondoskodás, az öröklési jog hatása a családszerkezetre, illetve kitekintenek az erdélyi, a mongol és a spanyol jogszokásokra). Ezzel is tisztelegnek a magyar jogszokáskutatás, a magyar jogi néprajz 1919-ben megjelent első tudományos programadó tanulmányának szerzője, Tagányi Károly munkássága előtt.