Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2023. június 29-én kelt 240/2023. -as számú határozata értelmében a városért kifejtett tevékenységét elismerve 

DR. KASZÓ GYULÁNAK "Közjóért" kitüntető díjat adományoz.

Dr. Kaszó Gyula református lelkipásztor, börtönlelkész, egyetemi adjunktus a kárpátaljai Técsőn született, majd 1993-ban teológiai tanulmányai miatt Magyarországra települt át, de doktori címet már Németországban szerzett. 2012 óta a szekszárdi református gyülekezet lelkipásztora. Munkásságát az építés szóval lehet összefoglalni, mind fizikai, mind lelki vonatkozásban. Nagy gondot fordít a református templom folyamatos karbantartására, javítására; megtörtént a parókia átalakítása és felújítása; az udvar és a templomkert fejlesztése. A gyülekezet egykori kántorházának Ifjúsági Házzá alakítása, valamint a Bezerédj utcai gyülekezeti ház felújítása, tetőcseréje, új közösségi tér hozzáépítése köthető a nevéhez. Ezen munkálatokban tevőlegesen is részt vett és vesz: ha kell kőművesként vagy fát hasogatva.