ATOP közel 400 milliós pályázati forrásának köszönhetően oldódott meg Alsónyék csapadékvíz-problémája, ami főként a Béke, a Temető, a Besenyő utcákat, valamint a sportpályát és a kivezető árok környékét érintette. A november közepén megvalósult vízrendezési projekt keretében új, burkolt árkok épültek, amelyek a legmélyebben fekvő településrészről vezetik el a csapadékot. 


A településen található házak többségében magasabb ponton helyezkednek el, mint a fent említett, mélyen fekvő, így csapadékelvezetés szempontjából problémásabb részen, ahol a földárkok feliszapolódtak, s nem tudták elvezetni a vizet. 
Ennek tükrében született a projektterv, amelynek kulcseleme: a földárkok felújítása.

Az Alsónyéken összegyűlt víznek a Szekszárd-Bátai főcsatorna vízgyűjtőjébe kell eljutnia, amit a korábbi vízelvezető rendszer nem volt képes biztosítani, hiszen a földárkok iszapossá váltak, valamint a külterületi műtárgyak egy része tönkrement, beszakadt.


A fejlesztés célja, hogy az új betonburkolatú árkok, és újonnan telepített külterületi műtárgyak segítségével az egyébként síkterületekre jellemző vizesedés megszűnjön. A vízelvezető árok az érintett településrésztől –  magában foglalva a Kányafoki csatornát – a község külterületein át, egészen a vízgyűjtőig megújult, s a régi, tönkrement belterületi műtárgyak cseréje is megtörtént.

A projekt megvalósulásával a falu nem csupán egy korszerű, fenntartható és jól szolgáló vízelvezető rendszerrel gyarapodott, hanem egy rendezett település összképével is.