Érdekes történetet mesélt Asztalos Zoltán a XXIV. Levéltári Nap közönségének Murgán. Belügyminiszteri vétó akadályozta meg azt, hogy Murga az 1940-es évek elején nevet változtasson, és mint Gömbösgyula kerüljön fel a térképre.

A javaslat felvetése

Märcz János, Murga község bírája 1940. augusztus 20. napjára rendkívüli képviselő-testületi gyűlést hívott össze. A napirendet mindössze egyetlen pont alkotta: „Murga község nevének és ezzel kapcsolatban a községi bélyegzőnek megváltoztatása”. A Rumy Ernő főjegyző által előterjesztett javaslatban az szerepelt, hogy a település vegye fel a Gömbösháza nevet, és ezzel együtt pecsétjében a Gömbös család címere szerepeljen. Indoklásként azt hozta fel, hogy a község büszkén vallja szülöttének Gömbös Gyulát, és jó szívvel, szeretettel emlékezik rá.

A testület változtatása

Tolna Vármegye Törvényhatósága 1940. november 12-én tárgyalta Murga község névváltoztatási ügyét. A község nevét azonban a testület nem Gömbösháza, hanem Gömbösgyula formában javasolta megállapítani.

Mai napig Murga maradt

A történet végére 1942. július 13-án tett pontot nem más, mint Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter. Tolna vármegye alispánjának címzett levelében a névváltoztatás kérelmét elutasította. Tekintettel arra, „hogy a község éppen mint a néhai Gömbös Gyula születési helye vált közismertté, tehát a volt miniszterelnök emlékét ezzel a névvel is megőrzi”.

 

Kép: regmult.blogspot.com