Kezdőlap SZEKSZÁRD Szekszárd - Kultúra

Egy 18. századi szótár a hónap műtárgya

Egészen 1704-ből való az a Latin-Német szótár, ami a hónap műtárgya a Wosinsky Mór Megyei Múzeumban.

A könyvet bordázott gerincű keménytáblás bőrkötés, jó állapotú fémkapcsok, nyomtatott könyvlapok jellemzik. A címlap előtt egy rézmetszet található, mely Johannes Frisiust ábrázolja.

Európában a szótárak széleskörű elterjedése a 16. században, a könyvnyomtatás időszakában kezdődött meg. Ambrogio Calepino olasz szerzetes latin szótára ekkor jelent meg, amit később 11 nyelvűre bővítettek ki, köztük a magyar nyelvvel. A kétnyelvű szótár első fele latin–német, a második német–latin nyelveken íródott, a német rész gót betűs. A két rész egy kötetben található. A szótár első kiadása 1556-ból származik, ez annak felújított újranyomása.

A kötet a dunaföldvári ferences rendház könyvtárából került a múzeum könyvtárába, 1952-ben leltározták be.

A szótár hasznos kiegészítőket is tartalmaz

Az előzékcímlap nyomtatott betűkkel latinul tudatja, hogy Frisius szótára Johann Casparo Svicero szerzőségével és új módszerű rendszerezésével jött létre. A címlap melletti oldalon Tobias Stimmer (T. S. monogramok a rajzon) svájci festő és illusztrátor 1568-as metszete látható a szerzőről, Johannes Frisiusról. A rajzban a kép alatt és felett is latin keretfelirat található: „Iohannes Frisius Tigurinus aetatis suae LX.M.D.LXIIII.”, miszerint Frisius 1564-ben 60 éves. Ezt a portrét gyakran Stimmer legkorábbi fametszetének tartották, pedig a keretfeliratot tévesen értelmezték, hisz ő ezt 1568-ban készítette, az akkor már négy éve elhunyt Frisius halotti arcképe nyomán. A szótár címlapja röviden összefoglalja a kötet tartalmát. Frisius külön üdvözli az olvasót (Lectori salutem), illetve I. Lipót császárt és a kötet elején a római naptárt is bemutatja. A latin–német kéthasábos szótárrészt a német–latin rész követi. A két rész erősen aszimmetrikus, az első terjedelme jóval több, mint a második. Lehetséges, hogy a német szavakat ezidáig nem sorolták még fel ábécérendben, nem leltározták. A kötet a szótárrészek mellett hozzáadott függeléket (a különböző tudományterületek kifejezéseit, főneveit), hasznos kiegészítéseket is tartalmaz.

 

Kép: Retkes Tamás